מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות

Lauder Yeshurun gGmbH מתייחסת לאבטחת נתוניך האישיים ברצינות הראויה. אנו מטפלים בנתוניך האישיים בסודיות ובהתאם לכללי אבטחת המידע הקבועים בחוק ובהתאם למדיניות פרטיות זו.

 

באמצעות מדיניות פרטיות זו, החברה שלנו מבקשת ליידע את הציבור לגבי אופיו, היקפו ומטרתו של המידע האישי שאנו מעבדים. בנוסף, מקבלים האנשים הנוגעים בדבר מידע על זכויותיהם במסגרת מדיניות פרטיות זו.

 

 

1. מי אחראי על עיבוד הנתונים ואל מי אני יכול לפנות?

 

האחראי על עיבוד הנתונים הוא –

Lauder Yeshurun gGmbH

Brunnenstr. 33

 Berlin10115

 

Tel.: +49 (0) 30 405 469 30

E-Mail: admin@lauderfoundation.com

 

 

במידה שעולות שאלות לגבי נושאים הקשורים בהגנה על מידע, יש לפנות ל-  info@lauderyeshurun.de

 

 

2. באילו מקורות ומידע אנו משתמשים?

 

אנו מעבדים מידע אישי ככל שהדבר נחוץ על מנת להציע לך גישה לאתר שלנו. הנך יכול לבקר באתר האינטרנט שלנו מבלי לחשוף את זהותך. במידה שנתוניך האישיים נאספים באתר שלנו (לדוגמה, שמך, כתובתך או כתובות הדואר האלקטרוני שלך), נעשה דבר זה על בסיס התנדבותי.

 

Lauder Yeshurun gGmbH, כאחראית לעיבוד, מיישמת אמצעים טכניים וארגוניים רבים על מנת להבטיח את האבטחה המקיפה ביותר על מידע אישי שעובד באמצעות אתר זה. עם זאת, העברת נתונים מבוססי אינטרנט יכולה להיות, באופן עקרוני, בעלת נקודות תורפה, כך שלא ניתן להבטיח הגנה מוחלטת.

 

מסיבה זו, כל אדם הנוגע בדבר רשאי להעביר לנו נתונים אישיים בדרכים חלופיות, למשל באמצעות טלפון.

 

 

 

 

3. קבצי יומן שרת (Server-Log-Files)

 

אתר האינטרנט של Lauder Yeshurun gGmbH אוסף שורה של נתונים כלליים ומידע בכל כניסה של כל אדם הנוגע בדבר או מערכת אוטומטית אל האתר. הנתונים הכלליים ומידע זה מאוחסנים בקבצי היומן של השרת. הפרטים הנאספים הינם:

 

– סוגי דפדפן וגרסאות שבשימוש,

 

– מערכת ההפעלה המשמשת את מערכת הגישה,

 

– האתר ממנו מגיעה מערכת הגישה לאתר האינטרנט שלנו (מה שמכונה Referrer),

 

– אתרי המשנה, אליהם ניתן לגשת באמצעות מערכת גישה באתר האינטרנט שלנו,

 

– תאריך ושעת הגישה לאתר,

 

– כתובת פרוטוקול אינטרנט (כתובת IP),

 

– ספק שירותי האינטרנט של מערכת הגישה.

 

לא ניתן לשייך מידע זה לאנשים ספציפיים. שילוב של מידע זה עם מקורות מידע אחרים אינו מבוצע.

 

 

 

4. עוגיות (Cookies)

 

אתרי האינטרנט של Lauder Yeshurun gGmbH משתמשים בעוגיות. קבצי עוגיות הינם קבצי טקסט המאוחסנים במערכת מחשב באמצעות דפדפן אינטרנט, ושם נשמרים.

אתרים ושרתים רבים משתמשים בעוגיות. קבצי עוגיות רבים מכילים את מה שמכונה Cookie ID. Cookie ID זה מזהה את קבצי העוגיות באופן חד משמעי.

 

באמצעות השימוש בעוגיות, Lauder Yeshurun gGmbH יכולה לספק למשתמשים באתר זה שירותים ידידותיים למבקר, אשר לא יתאפשרו ללא השימוש בעוגיות. לדוגמה, המבקר המשתמש בקבצי עוגיות באתר אינו צריך להזין מחדש את נתוני הכניסה בכל ביקור באתר, שכן דבר זה מבוצע על ידי האתר עצמו ועל ידי קובץ העוגיות המאוחסן על מערכת המחשב של המשתמש.

 

ניתן להגדיר את הדפדפן כך שיודיע לך על שימוש בקבצי עוגיות, וכי השימוש בקבצי עוגיות יהיה אפשרי רק במקרים שבהם מתאפשר לערוך בהם שימוש, או למנוע במקרים מסוימים בפרט או ככלל את קבלת קבצי עוגיות, וכן להפעיל את המחיקה האוטומטית של קבצי עוגיות בעת סגירת הדפדפן. ביטול קבצי עוגיות עשויה להגביל את הפונקציונליות של אתר זה.

 

אם אינך מעוניין להשתמש בקבצי עוגיות, תוכל למנוע את התקנת קבצי העוגיות על ידי הגדרת הדפדפן בהתאם:

– מיקרוסופט אינטרנט אקספלורר: תוספת תפריט כלים / אפשרויות אינטרנט / אבטחה / אינטרנט / רמה מותאמת אישית / ביטול קבצי עוגיות [נקה תיבת סימון]. אשר שינוי.

– מוזילה פייפרוקס: תוספת תפריט כלים / הגדרות / אבטחה / דחיית קבצי עוגיות [נקה תיבת סימון]. אשר שינוי.

– ספארי: תפריט ספארי / הגדרות / אבטחה / עוגיות ונתוני אתר / [תיבת סימון]

 

 

5. לשם מה אנו מעבדים את נתוניך (מטרת העיבוד) ומהו הבסיס המשפטי?

 

העיבוד של נתונים אישיים מתבצע בהתאם לתקנות כללי אבטחת המידע האירופית (DSGVO) ולחוק אבטחת המידע הפדראלי הגרמני (BDSG).

 

 

 

5.1 על בסיס הסכמתך (סעיף 6 פסקה 1 נקודה א' לתקנות DSGVO)

 

במידה שמסרת לנו הסכמה לעיבוד נתונים אישיים למטרות ספציפיות, מבוססת חוקיותו של עיבוד זה על הסכמתך.

 

כל הסכמה שנמסרה ניתנת להסרה בכל עת ותהיה תקפה כלפי העתיד. יש לשים לב לכך כי הביטול יפעל רק ביחס לעתיד. עיבוד שהתרחש לפני הביטול אינו מושפע מכך.

 

 

 

5.2 במסגרת שיקולי אינטרסים (סעיף 6 פסקה 1 נקודה ו' לתקנות DSGVO)

 

במידת הצורך, אנו מעבדים את נתוניך גם מעבר למטרת התצוגה הכללית של אתר האינטרנט שלנו, וזאת לשם הגנה על האינטרסים הלגיטימיים שלנו או של צד שלישי, כגון –

 

– פרסומת או מחקר שוק ודעת קהל, במידה שלא הבעת התנגדות לעריכת שימוש בנתוניך;

– אכיפת זכאות של זכויות משפטיות והגנה בסכסוכים משפטיים;

– הבטחת אבטחת-IT וזמינות האתר עצמו;

– מניעה ופענוח של עבירות פליליות;

– אמצעים לניהול עסקים ופיתוח המשך של שירותים ומוצרים.

 

 

 

5.3 בגין דרישות החוק (סעיף 6 פסקה 1 נקודה ג' לתקנות DSGVO) או במסגרת האינטרס הציבורי (סעיף 6 פסקה 1 נקודה ה לתקנות DSGVO)

 

במידה שאנו מצווים על פי חוק לעבד את נתוניך, יתרחש העיבוד על בסיס זה. דבר זה יכול להיות, למשל, חובות הוכחה למשרד המס או לרשויות אחרות.

 

 

 

6. אבטחה

 

אתרי האינטרנט שלנו משתמשים בהצפנת SSL מטעמי אבטחה ולצורך העברת תוכן סודי, כגון הבקשות שאתה שולח אלינו בתור מפעילי האתר. באפשרותך לזהות חיבור מוצפן על-ידי שינוי שורת הכתובת של הדפדפן מ- "http://"  ל- "https://"  וסמל נעילה בשורת הדפדפן. ברגע בו הצפנת SSL פעילה, הנתונים שהנך מעביר אלינו אינם ניתנים לקריאה על ידי צד שלישי.

 

 

 

7. מי מקבל את המידע שלי?

 

במסגרת החברה שלנו יעובדו נתוניך רק במידה הדרושה לתצוגת האתר או לשם מילוי החובות החוזיות או המשפטיות שלנו.

 

גם מעבדים מטעמנו שמונו על ידנו (סעיף 28 לתקנות DSGVO) עשויים לקבל נתונים למטרות אלה. אלה הן, למשל, חברות בתחומי שירותי IT או טלקומוניקציה.

 

העברת מידע לנמענים מחוץ לחברה שלנו מתבצעת רק אם תקנות משפטיות מצוות זאת או אם מסרת את הסכמתך לכך, או במידה שאנו רשאים לספק מידע. תחת תנאים אלה, מקבלי מידע אישי עשויים להיות לדוגמה –

 

– גופים ציבוריים

– מוסדות (כגון רשויות פיקוח) במידה שקיימת חובה מטעם החוק או הרשויות לכך.

 

מקבלי מידע נוספים יכולים להיות גופים אשר לגביהם מסרת לנו את הסכמתך להעברת מידע.

 

 

 

8. לכמה זמן מאוחסן המידע שלי?

 

אנו מאחסנים את המידע שלך רק כל עוד ישנו צורך לכך בכדי לבקר באתרי האינטרנט שלנו, וכן כל עוד דבר זה נחוץ כדי למלא את כל המטרות שהוגדרו לפני כן ביחס לעיבוד.

 

קבצי יומן השרת והגיבויים מאוחסנים לתקופה של חודשיים.

 

 

 

9. האם נתונים מועברים למדינה שלישית או לארגון בינלאומי?

 

העברת נתונים למדינות שלישיות (המדינות מחוץ לאזור הכלכלי האירופי) תתבצע רק אם הדבר נחוץ לצורך ביצוע חוזים שנחתמו עימך, או אם מסרת לנו את הסכמתך לכך, או במידה שאנו רשאים לעשות כן מבחינת החוק. הפרטים יימסרו לך בנפרד, במידה שדבר זה יידרש על פי חוק.

 

דבר זה תקף כלפי ספקי השירות הבאים, בהם אנו משתמשים:

– MailChimp (ארה"ב)

– Zoom (במקרה של שיחות ועידה באמצעות וידיאו)

– A2 Hosting

 

אנו סומכים על האמינות ועל אבטחת ה-IT ואבטחת המידע של ספקי שירות אלה, אשר כולם מוסמכים במסגרת הסכם הגנת הפרטיות "Privacy Shield" בין ארה"ב והאיחוד האירופי, ואשר התחייבו לעמוד בתקני אבטחת הפרטיות של האיחוד האירופי.

 

 

10. מהן זכויות הפרטיות שיש לי?

 

לכל אדם הנוגע בדבר יש את הזכות למידע בהתאם לסעיף 15 לתקנות DSGVO, את הזכות לתיקון בהתאם לסעיף 16 לתקנות DSGVO, את הזכות למחיקה בהתאם לסעיף 17 לתקנות DSGVO, את הזכות להגבלת העיבוד בהתאם לסעיף 18 לתקנות DSGVO, ואת הזכות להעברת נתונים בהתאם לסעיף 20 לתקנות DSGVO. לגבי הזכות למידע והזכות למחיקה, חלות ההגבלות בהתאם לסעיפים 34 ו-35 לתקנות BDSG.

 

בנוסף, קיימת זכות ערעור לרשות הפיקוח על הגנת המידע (סעיף 77 לתקנות DSGVO בצירוף סעיף 19 לחוק BDSG).

 

11. האם אני מחויב לספק מידע?

 

במסגרת ההצעות הנמצאות באתר, עליך לספק רק את הנתונים האישיים הדרושים לשימוש באתר ובפונקציות המוצעות בו, או את הנתונים להם אנו מחויבים מבחינה משפטית. ללא נתונים אלה, לא נוכל ממש להפעיל את האתר עצמו וכן לא נוכל לספק את הפונקציות המוצעות בו.

 

12. באיזו מידה קיימת קבלת החלטות אוטומטית במקרה ספציפי?

 

כחברה המודעת לאחריותה, אנו נמנעים מקבלת החלטות אוטומטית או מיצירת פרופיל (Profiling).

 

13. פונקציות של צד שלישי

 

MailChimp

משלוח הניוזלטר מתבצע באמצעות "MailChimp" שהיא פלטפורמת משלוח ניוזלטר של

Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA.

כתובות הדואר האלקטרוני של נמעני הניוזלטר שלנו מאוחסנים בשרתים של MailChimp בארה"ב. MailChimp משתמשת במידע זה כדי לשלוח ולהעריך את הניוזלטר בהתאם להוראה שניתנה על ידנו. יתר על כן, MailChimp עשויה, על פי המידע הקיים אצלה, להשתמש בנתונים אלה בכדי לבצע התייעלות או לשפר את שירותיה, כגון ההתייעלות הטכנית של המשלוח והצגת הניוזלטר, או למטרות כלכליות, על מנת לקבוע באילו מדינות נמצאים מקבלי הניוזלטר. עם זאת, MailChimp אינה משתמשת בנתונים של נמעני הניוזלטר שלנו כדי לפנות אליהם בעצמה או להעביר אותם לצד שלישי.

 

 

אנו סומכים על האמינות, שירותי ה-IT ואבטחת המידע של MailChimp. MailChimp עצמה מוסמכת במסגרת הסכם הגנת הפרטיות "Privacy Shield" בין ארה"ב והאיחוד האירופי, ומתחייבת לעמוד בתקני אבטחת המידע של האיחוד האירופי.

 

הנתונים יועברו על בסיס החלטת התאמה של הנציבות האירופית מיום 12 יולי 2016

(צו יישום EU 2016/1250). יתר על כן, חתמנו הסכם לעיבוד מידע עם MailChimp. זהו חוזה שבו חברת MailChimp מתחייבת להגן על המידע של המשתמשים שלנו, לעבד אותם בהתאם למדיניות הפרטיות מצדם בהתאם להוראותינו, ובמיוחד לדאוג לכך שלא יועברו לצד שלישי. את מדיניות הפרטיות של MailChimp ניתן לראות כאן.

 

 

Zoom

עבור שיחות ועידה באמצעות וידיאו אנו משתמשים בפלטפורמהZoom.us . הספק של שירות זה הוא ספק מארה"ב Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113

 

אנו מסתמכים על האמינות ושירותי IT ואבטחת מידע של Zoom. Zoom מוסמכת במסגרת הסכם הגנת הפרטיות "Privacy Shield" בין ארה"ב והאיחוד האירופי, ומתחייבת לעמוד בתקני אבטחת המידע של האיחוד האירופי.

 

הנתונים יועברו על בסיס החלטת התאמה של הנציבות האירופית מיום 12 יולי 2016

(צו יישום EU 2016/1250). את מדיניות הפרטיות של Zoom ניתן לראות כאן.

 

 

זכות הערעור

 

במקרים מסוימים עומדת לך הזכות להגיש בכל עת ערעור נגד עיבוד נתוניך האישיים, המבוסס על סעיף 6 פסקה 1 נקודה ו' לתקנות DSGVO (עיבוד נתונים על בסיס שיקולי אינטרסים). במידה שתגיש ערעור נפסיק את הנתונים האישיים שלך, אלא אם כן נוכל להוכיח את קיומם של סיבות הכרחיות התומכות בעיבוד ואשר גוברות על האינטרסים, הזכויות והחירויות מצדך, או שעיבוד מסוג זה נועד לשרת אכיפה, ביצוע או הגנה על זכויות משפטיות.

 

הערעור רשאי להיות בלתי פורמלי ויש להפנותו במידת האפשר אל:

 

באמצעות דואר אלקטרוני אל admin@lauderfoundation.com או בדואר לכתובתו של האחראי הנ"ל.

זמני פעילות

אנו תמיד זמינים בטלפון

ימי שישי ארוחות ישראליות כשרות,  הכניסה חופשית בהרשמה מראש.

אירועים  מיוחדים וסדנאות מתפרסמים באתר.

צור קשר

רשימת תפוצה

  תהילה
+49(0)17622562721
נתנאל
+49(0)17622562728
דין
+49(0)15117374015

רשימת תפוצה

CONNECT​ WITH US:​​

  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook Social Icon

 © 2020 by D.O.B

Zusammen. Berlin