ZUSAMMEN

BERLIN

''צוזאמן'' [בגרמנית - ביחד] הינו ארגון שהוקם למען הקהילה הישראלית בברלין,

במטרה ליצור מרחב קהילתי המבוסס על תרבות ישראלית וזהות יהודית ששמה דגש על שותפות, קהילה, העשרה, עזרה הדדית וחיזוק זהות משותפת בקרב ישראלים בברלין.

כחלק מפיתוח פלטפורמה קהילתית מגוונת ויציבה לחיזוק הקשר עם התרבות הישראלית-יהודית, חיזוק השפה העברית וגיבוש זהות קהילתית אנו מארגנים מפגשים משותפים, ארוחות שישי קהילתיות, סדנאות והרצאות, הופעות, אירועים ופרויקטים בהתאם לשכבות הגיל : משפחות, צעירים ובוגרים.

 

כיום לאחר שנתיים של עשייה משמש המרחב הקהילתי כבמה המרכזית והגדולה בברלין לשימור השפה והתרבות המשותפת לישראלים וכמקום ליצירה, למידה, חיבור בין דורי.